شنبه 25 فروردین 1403  
آموزش مجازی
جزئیات ثبت نام ترم تابستان دانشگاه پیام نور
تعطیلی موقت دانشگاه‌های پیام نور استان کردستان از اول آذر ۹۹
وبینار استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور کردستان برگزار شد
لینک کلاس‌های مجازی نیمسال اول ۹۹
جلسه پرسش و پاسخ ویژه دانشجویان ورودی ۹۹
قابل توجه دانشجویان که دروس عمومی تربیت بدنی و ورزش ۱ را در ترم جاری (کد ۳۹۹۱) اخذ کرده اند
1