شنبه 25 فروردین 1403  
بيشتر
آموزش مجازی
↩️ لینک کلاس‌های مجازی نیمسال اول ۹۹ لیست اسامی اساتید و لینک کلاس‌های مجازی نیمسال اول ۹۹
نام استاد لینک کلاس
استاد آزاد احمدی http://lms.kd.pnu.ac.ir/a-ahmadi
استاد علی امین پناه http://lms.kd.pnu.ac.ir/a-aminpanah
استاد سهراب امیریان http://lms.kd.pnu.ac.ir/a-amiryan
استاد آرام عزیزی http://lms.kd.pnu.ac.ir/a-azizi
استاد البرز داودی http://lms.kd.pnu.ac.ir/a-davodi
استاد آرمان قیسوندی http://lms.kd.pnu.ac.ir/a-ghaisavandi
استاد امجد هدایت http://lms.kd.pnu.ac.ir/a-hedayat
استاد عابد حشمتی http://lms.kd.pnu.ac.ir/a-heshmate
استاد علی اکبر جدیدیان http://lms.kd.pnu.ac.ir/a-jadidian
استاد علی خدایی http://lms.kd.pnu.ac.ir/a-khodai
استاد امجد محبوبی http://lms.kd.pnu.ac.ir/a-mahbobi
استاد آسو رحیمی http://lms.kd.pnu.ac.ir/a-rahimi
استاد عطاا... رستگار http://lms.kd.pnu.ac.ir/a-rastgar
استاد امیر ساعد موچشی http://lms.kd.pnu.ac.ir/a-saedmocheshi
استاد افشین صلاحیان http://lms.kd.pnu.ac.ir/a-salahyan
استاد انور شاه محمدی http://lms.kd.pnu.ac.ir/a-shahmohammadi
استاد علیرضا شریفی http://lms.kd.pnu.ac.ir/a-sharifi
استاد آزاده سلیمانی http://lms.kd.pnu.ac.ir/a-solaimani
استاد اسدا... ویسی http://lms.kd.pnu.ac.ir/a-vaisi
استاد بهزاد احمدی http://lms.kd.pnu.ac.ir/b-ahmadi
استاد بختیار خسروی http://lms.kd.pnu.ac.ir/b-khosravi
استاد بهمن کورانی http://lms.kd.pnu.ac.ir/b-korani
استاد بهاء الدین رشیدزاده http://lms.kd.pnu.ac.ir/b-rashidzadeh
استاد بهنام وکیلی http://lms.kd.pnu.ac.ir/b-vakili
استاد احسان قدردان http://lms.kd.pnu.ac.ir/e-ghadrdan
استاد الهام قاسمی فر http://lms.kd.pnu.ac.ir/e-ghasemfar
استاد اسکندر مرادی http://lms.kd.pnu.ac.ir/e-moradi
استاد الهام نظری http://lms.kd.pnu.ac.ir/e-nazari
استاد ایرج نگهدار http://lms.kd.pnu.ac.ir/e-neghahdar
استاد فریدون احمدی http://lms.kd.pnu.ac.ir/f-ahmadi
استاد فرامرز احمدنژاد http://lms.kd.pnu.ac.ir/f-ahmadnejad
استاد فریبا بهرامی http://lms.kd.pnu.ac.ir/f-bahrami
استاد فواد فاتحی http://lms.kd.pnu.ac.ir/f-fatehi
استاد فریبا جمشیدی http://lms.kd.pnu.ac.ir/f-jamshidi
استاد فاطمه میرانپور http://lms.kd.pnu.ac.ir/f-miranpoor
استاد محمد فائق محمدی http://lms.kd.pnu.ac.ir/f-mohammadi
استاد فاروق نعمتی http://lms.kd.pnu.ac.ir/f-namati
استاد فاطمه نصراللهی http://lms.kd.pnu.ac.ir/f-nasrolahi
استاد فرهاد شریعتی http://lms.kd.pnu.ac.ir/f-shariati
استاد فرزاد ویسی http://lms.kd.pnu.ac.ir/f-vaisi
استاد فرهاد یوسفی پور http://lms.kd.pnu.ac.ir/f-yousefipour
استاد گلشید بدوحی http://lms.kd.pnu.ac.ir/g-bodohi
استاد غلامرضا پیرمحمدی http://lms.kd.pnu.ac.ir/gh-pirmohammadi
استاد حسن احمدی http://lms.kd.pnu.ac.ir/h-ahmadi
استاد هوشنگ گوهرچینی http://lms.kd.pnu.ac.ir/h-gaoharchini
استاد حسن غریبی http://lms.kd.pnu.ac.ir/h-gharibi
استاد هوشمند قصری http://lms.kd.pnu.ac.ir/h-ghasri
استاد محمدعلی هاشمی http://lms.kd.pnu.ac.ir/h-hashemi
استاد حسین محمد زاده http://lms.kd.pnu.ac.ir/h-mohammadzadeh
استاد حامد شیری http://lms.kd.pnu.ac.ir/h-shiri
استاد هادی یوسفی http://lms.kd.pnu.ac.ir/h-yousefi
استاد جمال احمدی http://lms.kd.pnu.ac.ir/j-ahmadi
استاد جلیل هاشمی http://lms.kd.pnu.ac.ir/j-hashemi
استاد جواد خانلری http://lms.kd.pnu.ac.ir/j-khanlari
استاد جمال خسروی http://lms.kd.pnu.ac.ir/j-khasravi
استاد جعفر رضایی http://lms.kd.pnu.ac.ir/j-rezaee
استاد جلال شیره زاده http://lms.kd.pnu.ac.ir/j-shirzadeh
استاد عبدالجبار شکری http://lms.kd.pnu.ac.ir/j-shokri
استاد کمال فلاحی http://lms.kd.pnu.ac.ir/k-falahi
استاد کاوه قادری http://lms.kd.pnu.ac.ir/k-ghaderi
استاد سیدکریم قادر زاده http://lms.kd.pnu.ac.ir/k-ghaderzadeh
استاد کاظم حسنی http://lms.kd.pnu.ac.ir/k-hasani
استاد خالد اسماعیلی http://lms.kd.pnu.ac.ir/kh-esmaili
استاد کیومرث رحمانی http://lms.kd.pnu.ac.ir/k-rahmani
استاد محمدرسول ابوالمحمدی http://lms.kd.pnu.ac.ir/m-abolmohammadi
استاد مریم مهدی عراقی http://lms.kd.pnu.ac.ir/m-araghi
استاد مصطفی آسیابانی http://lms.kd.pnu.ac.ir/m-asyabani
استاد مختار فتحی http://lms.kd.pnu.ac.ir/m-fathi
استاد مراد فتحی http://lms.kd.pnu.ac.ir/m-fathi
استاد مسعود فضلعلی پور http://lms.kd.pnu.ac.ir/m-fazlalipoor
استاد مهدی قادری http://lms.kd.pnu.ac.ir/m-ghaderi
استاد محمدصدیق قربانی http://lms.kd.pnu.ac.ir/m-ghorbani
استاد مهدی گلباغی http://lms.kd.pnu.ac.ir/m-golbaghi
استاد محمد حیدری http://lms.kd.pnu.ac.ir/m-haidari
استاد محمدرضا کرمی http://lms.kd.pnu.ac.ir/m-karami
استاد محمد خالدیان http://lms.kd.pnu.ac.ir/m-khaledyan
استاد محسن مرادخانی http://lms.kd.pnu.ac.ir/m-moradkhani
استاد سید مجتبی موسوی http://lms.kd.pnu.ac.ir/m-mosavi
استاد محمدشوان عثمانپور http://lms.kd.pnu.ac.ir/m-osmanipoor
استاد مجید پریشان http://lms.kd.pnu.ac.ir/m-parishan
استاد عطا محمدرضایی http://lms.kd.pnu.ac.ir/m-rezaei
استاد منصور شیرعلیزاده http://lms.kd.pnu.ac.ir/m-shirali
استاد مهدی طهماسبی http://lms.kd.pnu.ac.ir/m-tahmasbi
استاد معصومه زندیه http://lms.kd.pnu.ac.ir/m-zandeyeh
استاد مهدی زیبایی http://lms.kd.pnu.ac.ir/m-zibaei
استاد نگین عالی http://lms.kd.pnu.ac.ir/n-alii
استاد ناصر غریبی http://lms.kd.pnu.ac.ir/n-gharibi
استاد نبی خلیلی اقدام http://lms.kd.pnu.ac.ir/n-khalili
استاد ندا محمودی http://lms.kd.pnu.ac.ir/n-mahmoudi
استاد نادر پروین http://lms.kd.pnu.ac.ir/n-parvin
استاد نوشین صلاحیان http://lms.kd.pnu.ac.ir/n-salahyan
استاد ناصر سرگران http://lms.kd.pnu.ac.ir/n-sargaran
استاد امید بهرامی نیا http://lms.kd.pnu.ac.ir/o-bahraminya
استاد امید درخشانی http://lms.kd.pnu.ac.ir/o-derakhshani
استاد امید رحمانی http://lms.kd.pnu.ac.ir/o-rahmani
استاد پرستو حاتمی شفق http://lms.kd.pnu.ac.ir/p-hatami
استاد پرستو مردانی http://lms.kd.pnu.ac.ir/p-mardani
استاد پرستو صلواتی http://lms.kd.pnu.ac.ir/p-salvati
استاد رضا رحیمی http://lms.kd.pnu.ac.ir/r-rahimi
استاد رامیار رفاعی http://lms.kd.pnu.ac.ir/r-refaei
استاد ثمین عباسی http://lms.kd.pnu.ac.ir/s-abasi
استاد سعید عبدالملکی http://lms.kd.pnu.ac.ir/s-abdolmalaki
استاد سوران احمدی زاد http://lms.kd.pnu.ac.ir/s-ahmadizad
استاد سعید الماسی کاکاوند http://lms.kd.pnu.ac.ir/s-almasi
استاد صالح امین پور http://lms.kd.pnu.ac.ir/s-aminpoor
استاد سالار مرادی http://lms.kd.pnu.ac.ir/sa-moradi
استاد محمدسرکوت غوثی http://lms.kd.pnu.ac.ir/s-ghaosi
استاد شرمین خرقه پوش http://lms.kd.pnu.ac.ir/sh-khergheposh
استاد شیرین خضری http://lms.kd.pnu.ac.ir/sh-khezri
استاد شهریار سعیدیان http://lms.kd.pnu.ac.ir/sh-saedian
استاد سمیه مالمیر http://lms.kd.pnu.ac.ir/s-malmir
استاد سعدی محمدی http://lms.kd.pnu.ac.ir/s-mohammadi
استاد صلاح الدین مرادی http://lms.kd.pnu.ac.ir/s-moradi
استاد سوده مرادیان http://lms.kd.pnu.ac.ir/s-moradyan
استاد سیامک ساعدی http://lms.kd.pnu.ac.ir/s-saedi
استاد سارا ترابی http://lms.kd.pnu.ac.ir/s-torabi
استاد صلاح وکیلی قصریان http://lms.kd.pnu.ac.ir/s-vakili
استاد وحید احدنژاد http://lms.kd.pnu.ac.ir/v-ahadnejad
استاد وحیده اسگندری http://lms.kd.pnu.ac.ir/v-esgandari
استاد سیدوریا شیخ ذکریایی http://lms.kd.pnu.ac.ir/v-shaikh
استاد یعقوب احمدی http://lms.kd.pnu.ac.ir/y-ahmadi
استاد یوسف اکبری http://lms.kd.pnu.ac.ir/y-akbari
استاد یداله آریانژاد http://lms.kd.pnu.ac.ir/y-aryanejad
استاد یداله عثمانی http://lms.kd.pnu.ac.ir/y-osmani
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر