شنبه 25 فروردین 1403  
بيشتر
خدمات دوران همه‌گیری کرونا ویروس
راهکار موثر در کاهش اختلال در سامانه برگزاری آزمون آنلاین دانشجویان فقط در ساعت آزمون خود وارد سایت آزمون شوند کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور درنظر داشته باشند که صرفا در روز و ساعت امتحان خود باید وارد سایت آزمون شوند چرا که حضور بیش از حد دانشجویان موجب اختلال در سیستم شده و حق دیگر دانشجویان تضییع می شود.
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور تاکید کرد: کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور درنظر داشته باشند که صرفا در روز و ساعت امتحان خود باید وارد سایت آزمون شوند چرا که حضور بیش از حد دانشجویان موجب اختلال در سیستم شده و حق دیگر دانشجویان تضییع می شود.
به گزارش روابط عمومی، امیرحسین بهروز با عنوان اینکه بررسی سایت آزمون نشان می دهد که بسیاری از دانشجویان حضورشان ناشی از نگرانی آزمون خود و صرفا برای بررسی سایت است، افزود: ظرفیت سایت آزمون متناسب با تعداد دانشجویانی که در روز و ساعت مقرر امتحان دارند، درنظر گرفته شده و ترافیک زیاد مشکلات بسیاری را برای دانشجویان در حین آزمون ایجاد خواهد کرد.
وی با عنوان اینکه دلیلی برای نگرانی وجود ندارد، از تمامی دانشجویان خواست نسبت به این مهم اهتمام ورزیده تا امکان برگزاری امتحانات در نهایت سلامت، دقت، نظم و انضباط پیش بینی شده، فراهم شود.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر