شنبه 25 فروردین 1403  
بيشتر
اخبار مرکز
تغییر زمان ثبت نام غیرحضوری مقطع کارشناسی تغییر زمان ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان نهایی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور زمان ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور به ۲۲ مهرماه تغییر یافت.
ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور از طریق سامانه گلستان به صورت غیر حضوری از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ تغییر یافته است.
 
امتیاز دهی