جمعه 1 تیر 1403  
بيشتر
فرهنگی و دانشجوئی
کارگاه سبک زندگی سالم برگزاری کارگاه سبک زندگی سالم ( فرزند پروری ) در دانشگاه پیام نور بیجار به همت کانون دانشجویی همیاران سلامت روان و کانون پیشگیری از آسیب های اجتماعی و با حضور جمع کثیری از دانشجویان و خانواده های آنها کارگاه سبک زندگی سالم با محوریت والدگری خلاق برای پرورش فرزندان شنبه مورخه 4/6/1402 ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور بیجار برگزار گردید.
کاظمی از مدرسین روانشناسی و مشاوره برنامه را با توصیه های کلی به والدین آغاز و علت های لجبازی و رفتارهای نامناسب فرزندان را با رویکرد رفتارگرایی و نظریه آلفرد آدلر مطرح گرد. در این کارگاه چهار علت لجبازی و بد رفتاری کودک « جلب توجه » ، « ابزار قدرت » ، « انتقام جویی » ، « خود ضعیف انگاری » بررسی شد و راهبردهای مقابله با آنها بصورت مثال های عملی ارائه شد. در این کارگاه مهارتی ، مبنای توصیه های مشاوره ای ؛ ارتباط سازنده و غنی بین همسران و ارتباط فردی بین آنها بود و اعتقاد مدرس بر این بود که همسران با سلامت و روان بالا می توانند والدگری بهتری داشته باشند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر