جمعه 3 اردیبهشت 1400  
بيشتر
فرهنگی و دانشجوئی
ثبت نام وام دانشجوئی دانشجویان متقاضی وام دانشجوئی صندوق رفاه، می‌توانند از روز یکشنبه ۲۸ مهر ماه لغایت ۱۵ آبان ماه به امور فرهنگی دانشجوئی مرکز مراجعه نمایند. شماره تماس ۰۸۷۳۸۲۴۳۸۰۲
دانشجویان متقاضی وام دانشجوئی صندوق رفاه، می‌توانند از روز یکشنبه ۲۸ مهر ماه لغایت ۱۵ آبان ماه به امور فرهنگی دانشجوئی مرکز مراجعه نمایند. شماره تماس ۰۸۷۳۸۲۴۳۸۰۲
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر