شنبه 25 فروردین 1403  
بيشتر
بایگانی اخبار
1402/6/7 سه‌شنبه مجمع عمومی کانونهای دانشجویی برگزاری جلسه مجمع عمومی کانونهای دانشجویی دانشگاه پیام نورمرکز بیجار برگزاری جلسه مجمع عمومی کانونهای دانشجویی
🔸به گزارش روابط عمومی؛  نشست مجمع عمومی کانونهای دانشجویی دانشگاه پیامنور مرکزبیجار با محوریت بررسی و تبیین برنامه های کانونها و تعامل هر چه بیشتر کانونها با حضور مسئول فرهنگی دانشجویی و دبیران و اعضای کانونها ی در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار گردید.
🔸این  جلسه که با هدف هم‌اندیشی و بحث پیرامون رسالت کانون‌های دانشجویی برگزار شد، حاضران به بیان ایده‌ها و نظرات خود پرداختند و در پایان ضمن پیشنهاد برنامه های آموزشی و مناسبتی ، به اجرای برنامه‌های کانونها  بر محوریت پیشگیری ازآسیب هایی که دانشجویان و نسل جوان را تهدید می کند و همچنین برنا مه های مشاوره ای ، تربیتی  و مذهبی  تأکید کردند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر